Aplikácia mConstructionManager slúži na podporu, manažment a monitoring postupov prác pri procesoch výstavby. Pozostáva z webovej aplikácie, ktorá umožňuje zadávanie úloh či zber údajov a z mobilnej aplikácie, ktorá zobrazuje pridelené úlohy a dovoľuje dokumentovať priebeh ich riešenia.


Vedúci stavby má vo svojom mobilnom telefóne nainštalovanú aplikáciu, ktorá umožní vytváranie záznamov z obhliadok k projektom alebo nehnuteľnostiam vo výstavbe. V centrále stavebnej spoločnosti má zodpovedný administratívny pracovník (manažér) k dispozícii webovú aplikáciu, cez ktorú môže plánovať obhliadky stavbyvedúcim, online sledovať ich výsledky a prezerať získanú fotodokumentáciu.


Aplikácia je dostupná pre platformu Android. V súčasnosti pripravujeme aplikáciu pre ďalšie platformy, ktoré si budete môcť stiahnuť už čoskoro.
O nás

Špecializujeme sa na tvorbu komplexných riešení v oblasti analýzy, návrhu, tvorby a integrácie informačných systémov.

Zistite viac o QBSW mobilných aplikáciach...>>>

Spojenie

Pridajte sa k nám na